Tjänster

Vi har stor erfarenhet av fasadputsningar, i såväl flerfamiljshus som villor.
Under årens lopp har vi renoverat ett stort antal fastigheter i Stockholmsområdet, även återställningsarbeten på äldre stuckaturer, utsmyckningar och festonger mm.
Vi har även stor erfarenhet av olika typer av murar- och tegelarbeten och har jobbat med detta sedan starten 1967.
Sedan 90-talet har vi även renoverat ett antal badrum, där vi innehar behörighet från Byggkeramikrådet (BKR).