Putsning

Vi är utbildade och certifierade putsare  och erbjuder bland annat:
– Putsning av villor
– Putsning av flerfamiljsbostäder
– Putsning av kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader
– Putsning av hussockel
– Putsning av murar
– Tilläggsisolering med puts enligt Serporoc-metoden