Snöskottning

Vintern i Sverige är vacker och Stockholm är en utav världens vackraste huvudstäder under denna period, men med snö och is kommer även olyckor. Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är ni skyldiga att hålla era tag snö- och isfria, för att just minska risken för olyckor.
Som krav från försäkringsbolagen så skall anlitad personal vara utbildad inom säker snöskottning, för en ökad trygghet.

Vi är utbildade med Skotta Säkert via Plåt & Ventföretagen och kommer inom kort även att vara behörig som sakkunnig inom taksäkerhet, för att på bästa sätt kunna utföra besiktningar före och efter snöskottningen.

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt vars syfte är att jobba mot följande:

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken
  • Minska antalet materialskador på taken
  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar
  • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter
  • Stoppa oseriösa aktörer

logo_skotta_sc3a4kert-1209191-e1348428770181