ROT, hur funkar det?

ROT-reglerna kan vara ganska snåriga och sidorna på Skatteverket är många.
Vi kommer här att sammanfatta de grundläggande reglerna, så att du som kund vet vad som gäller.

Som beställare av ROT-tjänster är det inte du som ansöker om avdrag, utan detta sköter uppdragstagaren.
ROT-avdraget görs med 30% på arbetskostnaden inklusive moms och dras direkt på fakturan. Maximalt får 50.000kr i avdrag göras per person.
För att du som kund ska vara berättigad till ROT-avdrag, krävs det att ni har betalt in tillräckligt med skatt under inkomståret.
ROT-avdraget är en preliminär skattereduktion och uppdragstagaren har rätt att kräva in det återstående beloppet i det fall Skatteverket nekar utbetalning, då det är du som beställare/köpare som ansvarar för att alla krav är uppfyllda.

Du hittar en checklista för villkor för ROT här.

Arbeten som sker hos dig som bor i bostadsrätt måste ske innanför väggarna, där du som boende är ansvarig enligt föreningens stadgar. Att t ex bygga en altan eller uteplats i anslutning till din bostadsrätt berättigar alltså inte ROT-avdrag.

Fler arbeten som inte faller under Skatteverkets kriterier för ROT är:
– Nybyggnation av hus.
– ROT-arbeten som sker i hus eller bostadsrätt som är nyare än 5 år.
– Stenläggning och andra särskilda markarbeten.
– Reparation av mur, uppfart och gångar.
Detta betyder alltså att nybyggnation av t ex ett Attefallshus eller en Carport/garage inte är berättigat till ROT.

Undantag för nybyggnation för hus finns om det sker i anslutning till en befintlig bostad som är äldre än 5 år, det räknas då som tillbyggnad.
T ex kan en Carport upplåtas i anslutning till ett befintligt bostadshus, om det finns en dörr mellan carporten och den befintliga huset eller om carportens yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

För en komplett lista på de arbeten som täcks av ROT, läs mer här.