Fasad- och Murteknik

Far & Son Byggpartner växer!
Med hårt jobb har vi lyckats växa i branschen genom ett förvärv av Fasad- och Murteknik AB.
Fasad- och Murteknik har sedan starten 1967 skaffat sig en gedigen erfarenhet
inom murning, putsning och badrumsrenoveringar.
Under åren har man specialiserat sig på varsamma renoveringar av kulturmärkta
byggnader likt Kungsholmskyrka och Skogaholms Herrgård på Skansen.
Fasad- och Murteknik är verksamma och behöriga inom Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening (SPEF),
Stockholms Byggmästareförening, Plattsättningsentreprenörers riksförening (PER)
och är behöriga hos Byggkeramikråder (BKR).
Företaget har genomgått ett generationsskifte, där Far & Son Byggpartner går in som nya ägare.
Tillsammans med den gamla personalen och den tidigare ägaren, som fortfarande är anställd i bolaget,
jobbar vi hårt med att bibehålla företagets goda rykte.

BF_Stockholm_RGB1(1) logo_spef       beho¦êrig_vatrum_webb_liten